Botan  2.16.0
Crypto and TLS for C++11
prf_tls.h
Go to the documentation of this file.
1 /*
2 * TLS v1.0 and v1.2 PRFs
3 * (C) 2004-2010 Jack Lloyd
4 *
5 * Botan is released under the Simplified BSD License (see license.txt)
6 */
7 
8 #ifndef BOTAN_TLS_PRF_H_
9 #define BOTAN_TLS_PRF_H_
10 
11 #include <botan/kdf.h>
12 #include <botan/mac.h>
13 
15 
16 namespace Botan {
17 
18 /**
19 * PRF used in TLS 1.0/1.1
20 */
21 class BOTAN_PUBLIC_API(2,0) TLS_PRF final : public KDF
22  {
23  public:
24  std::string name() const override { return "TLS-PRF"; }
25 
26  KDF* clone() const override { return new TLS_PRF; }
27 
28  size_t kdf(uint8_t key[], size_t key_len,
29  const uint8_t secret[], size_t secret_len,
30  const uint8_t salt[], size_t salt_len,
31  const uint8_t label[], size_t label_len) const override;
32 
33  TLS_PRF(std::unique_ptr<MessageAuthenticationCode> hmac_md5,
34  std::unique_ptr<MessageAuthenticationCode> hmac_sha1) :
35  m_hmac_md5(std::move(hmac_md5)),
36  m_hmac_sha1(std::move(hmac_sha1))
37  {}
38 
39  TLS_PRF();
40  private:
41  std::unique_ptr<MessageAuthenticationCode> m_hmac_md5;
42  std::unique_ptr<MessageAuthenticationCode> m_hmac_sha1;
43  };
44 
45 /**
46 * PRF used in TLS 1.2
47 */
48 class BOTAN_PUBLIC_API(2,0) TLS_12_PRF final : public KDF
49  {
50  public:
51  std::string name() const override { return "TLS-12-PRF(" + m_mac->name() + ")"; }
52 
53  KDF* clone() const override { return new TLS_12_PRF(m_mac->clone()); }
54 
55  size_t kdf(uint8_t key[], size_t key_len,
56  const uint8_t secret[], size_t secret_len,
57  const uint8_t salt[], size_t salt_len,
58  const uint8_t label[], size_t label_len) const override;
59 
60  /**
61  * @param mac MAC algorithm to use
62  */
63  explicit TLS_12_PRF(MessageAuthenticationCode* mac) : m_mac(mac) {}
64  private:
65  std::unique_ptr<MessageAuthenticationCode> m_mac;
66  };
67 
68 }
69 
70 #endif
std::string name() const override
Definition: prf_tls.h:24
KDF * clone() const override
Definition: prf_tls.h:26
int(* final)(unsigned char *, CTX *)
#define BOTAN_PUBLIC_API(maj, min)
Definition: compiler.h:31
Definition: bigint.h:1142
KDF * clone() const override
Definition: prf_tls.h:53
TLS_PRF(std::unique_ptr< MessageAuthenticationCode > hmac_md5, std::unique_ptr< MessageAuthenticationCode > hmac_sha1)
Definition: prf_tls.h:33
std::string name() const override
Definition: prf_tls.h:51
TLS_12_PRF(MessageAuthenticationCode *mac)
Definition: prf_tls.h:63
size_t salt_len
Definition: x509_obj.cpp:25
Definition: alg_id.cpp:13
Definition: kdf.h:20
virtual size_t kdf(uint8_t key[], size_t key_len, const uint8_t secret[], size_t secret_len, const uint8_t salt[], size_t salt_len, const uint8_t label[], size_t label_len) const =0
#define BOTAN_FUTURE_INTERNAL_HEADER(hdr)
Definition: compiler.h:145