Botan  2.7.0
Crypto and TLS for C++11
noekeon.h
Go to the documentation of this file.
1 /*
2 * Noekeon
3 * (C) 1999-2008 Jack Lloyd
4 *
5 * Botan is released under the Simplified BSD License (see license.txt)
6 */
7 
8 #ifndef BOTAN_NOEKEON_H_
9 #define BOTAN_NOEKEON_H_
10 
11 #include <botan/block_cipher.h>
12 
13 namespace Botan {
14 
15 /**
16 * Noekeon
17 */
18 class BOTAN_PUBLIC_API(2,0) Noekeon final : public Block_Cipher_Fixed_Params<16, 16>
19  {
20  public:
21  void encrypt_n(const uint8_t in[], uint8_t out[], size_t blocks) const override;
22  void decrypt_n(const uint8_t in[], uint8_t out[], size_t blocks) const override;
23 
24  std::string provider() const override;
25  void clear() override;
26  std::string name() const override { return "Noekeon"; }
27  BlockCipher* clone() const override { return new Noekeon; }
28  size_t parallelism() const override;
29 
30  private:
31 #if defined(BOTAN_HAS_NOEKEON_SIMD)
32  void simd_encrypt_4(const uint8_t in[], uint8_t out[]) const;
33  void simd_decrypt_4(const uint8_t in[], uint8_t out[]) const;
34 #endif
35 
36  /**
37  * The Noekeon round constants
38  */
39  static const uint8_t RC[17];
40 
41  void key_schedule(const uint8_t[], size_t) override;
42  secure_vector<uint32_t> m_EK, m_DK;
43  };
44 
45 }
46 
47 #endif
BlockCipher * clone() const override
Definition: noekeon.h:27
#define BOTAN_PUBLIC_API(maj, min)
Definition: compiler.h:27
Definition: alg_id.cpp:13
std::string name() const override
Definition: noekeon.h:26
std::vector< T, secure_allocator< T > > secure_vector
Definition: secmem.h:88