Botan  2.11.0
Crypto and TLS for C++11
adler32.h
Go to the documentation of this file.
1 /*
2 * Adler32
3 * (C) 1999-2007 Jack Lloyd
4 *
5 * Botan is released under the Simplified BSD License (see license.txt)
6 */
7 
8 #ifndef BOTAN_ADLER32_H_
9 #define BOTAN_ADLER32_H_
10 
11 #include <botan/hash.h>
12 
13 namespace Botan {
14 
15 /**
16 * The Adler32 checksum, used in zlib
17 */
19  {
20  public:
21  std::string name() const override { return "Adler32"; }
22  size_t output_length() const override { return 4; }
23  HashFunction* clone() const override { return new Adler32; }
24  std::unique_ptr<HashFunction> copy_state() const override;
25 
26  void clear() override { m_S1 = 1; m_S2 = 0; }
27 
28  Adler32() { clear(); }
29  ~Adler32() { clear(); }
30  private:
31  void add_data(const uint8_t[], size_t) override;
32  void final_result(uint8_t[]) override;
33  uint16_t m_S1, m_S2;
34  };
35 
36 }
37 
38 #endif
int(* final)(unsigned char *, CTX *)
#define BOTAN_PUBLIC_API(maj, min)
Definition: compiler.h:31
HashFunction * clone() const override
Definition: adler32.h:23
std::string name() const override
Definition: adler32.h:21
void clear() override
Definition: adler32.h:26
Definition: alg_id.cpp:13
size_t output_length() const override
Definition: adler32.h:22